Mārketinga izpēte un iekšējā tirgus analīze

20 Nov

Mārketinga izpēte un iekšējā tirgus analīze

Mārketinga izpētes galvenais mērķis ir nepieciešamās informācijas iegūšana par galvenajām tirgus, un tā nozaru tendencēm, klientiem, piegādātājiem,  konkurentiem, lai varētu veikt pareizus lēmumus  uzņēmuma vadīšanā. Tirgus izpētes mērķis ir paredzēts, lai varētu atrisināt uzņēmuma vadības problēmas sektoros b2C un b2b.
Mārketinga izpētes iemesli var būt sekojoši:

 • nepieciešamība apgūt  jaunus tirgus
 • nepieciešamība paplašināties, uzņēmuma darbības diversifikācija
 • partneru, piegādātāju, investoru meklējumi
 • nepieciešamība ievākt informāciju, lai varētu sastādīt investīciju projektu, biznesa plānu, uzņēmuma attīstības stratēģiju

Mūsu pētījumu galvenie virzieni ir:

 • patērētāju pētījumi
 • konkurentu analīze
 • preču un/ vai pakalpojumu pētījumi

Aptuvenā mārketinga pārskata pētīšanas struktūra

 • izpētes kopsavilkums
 • galvenās tirgus tendences
 • konkurences vide
 • galvenās vajadzības
 • piegādātāji