27 Nov

Grāmatvedības pakalpojumu cena

Grāmatvedības pakalpojumu cenas ir atkarīgas no dokumentu apjoma un vidējā biznesa darījumu skaita mēnesī, kā arī atkarīgas no šādiem faktoriem:

 • uzņēmuma komercdarbības veida
 • uzņēmuma struktūrvienību skaita
 • darbinieku skaita
 • pamatlīdzekļu daudzuma
 • nepieciešamo pārskatu skaita
 • darījumu sarežģītības
 • papildus administratīvajiem pakalpojumiem (pēc klienta vēlmes)

Mūsu uzņēmums ir ieinteresēts ilgtermiņa sadarbībā, tāpēc pakalpojuma cena tiek noteikta pamatojoties uz vidējo dokumentu skaitu mēnesī, un tiek paaugstināta tikai tādos gadījumos ja to skaits būtiski palielinās. Pie līguma par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas, konsultācijas, dokumentu pārbaude, to apkopošana un reģistrācija, kā arī tekošo atskaišu sagatavošana un nodošana VID ir bezmaksas.
Uzņēmumiem, kuri pašlaik neveic aktīvu darbību, cena mēnesī ir 20 EUR+ PVN.
Cena par pakalpojumiem var tikt noteikta pusēm savstarpēji vienojoties.
Grāmatvedības pakalpojumu cenrādis

Darījumu skaits mēnesī cena EUR
0 – 10 grāmatvedības darbības mēnesī 50 + PVN
11 – 30 grāmatvedības darbības mēnesī 50-70 + PVN
31 – 50 grāmatvedības darbības mēnesī 70-100 + PVN
51 -100 grāmatvedības darbības mēnesī 100-150 + PVN
101 – 150 grāmatvedības darbības mēnesī 150-225 + PVN / mēnesī
151 -180 grāmatvedības darbības mēnesī 225-270 + PVN / mēnesī
181 – 210 grāmatvedības darbības mēnesī 270-315 + PVN / mēnesī
no 211 -250 grāmatvedības darbības mēnesī 315-370 + PVN / mēnesī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja darījumu skaits mēnesī pārsniedz 250, tad cena tiek noteikta pusēm savstarpēji vienojoties.
Papildus izdevumi, maksājami pusēm vienojoties:

  • Gada atskaites izmaksas ir vienādas ar vidējo mēneša grāmatvedības pakalpojumu cenu, bet ne mazākas kā 50 EUR + PVN;
  • Saimnieciskās darbības bilance 30 EUR+ PVN
  • Grāmatvedības metožu izstrāde (kontu plāns, grāmatvedības uzskaišu metodes, grāmatvedības politika, u.c.) no 50 līdz 90 EUR + PVN (vienreizēja maksa)
  • Statistikas pārskati -15 EUR+ PVN par atskaiti;
  • Maršrutu lapu noformēšana no 15 EUR + PVN mēnesī par 1 mašīnu
  • Klienta interešu pārstāvēšana VID grāmatvedības atskaišu jautājumos un tematiskajās pārbaudēs – 15 EUR + PVN stundā
 • Bankas maksājumi- atkarībā no maksājumu skaita
 • Papildus ikmēneša un gada atskaišu sastādīšana uzņēmuma vadītājiem- atkarībā no atskaišu sarežģītības
 • Grāmatvedības atjaunošana- atkarībā no paveicamo darbu apjoma
 • Konsultācijas saistībā ar grāmatvedību un nodokļiem – 50 EUR + PVN stundā. (Klientiem, kas ir noslēguši līgumu grāmatvedības pakalpojumiem- bezmaksas).

Precīzāku informāciju par grāmatvedības pakalpojumu cenām mēnesī, Jūs varat saņemt pēc Jūsu grāmatvedības dokumentu izskatīšanas.